Przejdź do treści

28 lipca, 2023

W dniu 16 maja 2023 r. została podpisana umowa nr 10/4/UR/2022/2023. dotycząca nadzoru nad projektowaniem i budową odcinka drogi ekspresowej S74 pomiędzy węzłem Kielce Zachód a węzłem Kielce Bocianek. Konsultantem odpowiedzialnym za powyższe zadanie jest firma Multiconsult Polska Sp. z o. o.