Przejdź do treści

29 stycznia, 2024

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku wzdłuż przyszłej trasy S74 na odcinku pomiędzy ulicami Zagnańską i Klonową na wysokości Zalewu Kieleckiego zostały przeprowadzone uzupełniające wiercenia geologiczne na potrzeby kolejnych etapów prac projektowych. Wykonano 69 wierceń mechanicznych do głębokości 25 m oraz ponad 180 sondowań statycznych.  Ponadto w rejonie planowanych tuneli wykonano wiercenia hydrogeologiczne.

Prace te były niezbędne do opracowania projektu robót geologicznych, a ich celem było zaktualizowanie danych o parametrach wytrzymałościowych gruntu oraz stanów wód na potrzeby projektowania przyszłej trasy S74.

Kolejna część wierceń zostanie wykonana w rejonie zapory wodnej przy ul. Jesionowej.