Przejdź do treści

13 lipca, 2023

W dniu dzisiejszym w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się pierwsza Rada Techniczna z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Konsultanta. Na Radzie zostały omówione problemy występujące podczas prac projektowych.