Przejdź do treści

22 marca, 2024

W marcu w kieleckiej Filharmonii odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym umówiono zagadnienia związane z planowaną budową trasy S74 na odcinku węzeł Kielce Zachód – węzeł Bocianek.

W spotkaniu, któremu przewodniczył wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, uczestniczyli przedstawicie kieleckiego Oddziału GDDKiA oraz wykonawcy inwestycji – firmy Intercor. Informacji o realizacji odcinka S74 wysłuchali przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji zainteresowani budową.

Wykonawca przedstawił zgromadzonym wstępne założenia dotyczące czasowej organizacji ruchu podczas podstawowych etapów planowanych robót budowanych. Zaznaczył, że szczegółowe projekty organizacji ruchu związane z konkretnymi etapami prac będą opracowywane i uzgadniane w ciągu najbliższych miesięcy. Informacje o planowanych zmianach organizacji ruchu będą publikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej GDDKiA, stronie kontraktu, w mediach społecznościowych i w mediach lokalnych. Wprowadzenie pierwszych zmian organizacji ruchu planowane jest po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca przygotowuje się do złożenia wniosku o ZRID.