Przejdź do treści

22 lutego, 2024

W poniedziałek, 12 lutego 2024 r. odbyła się kolejna Rada Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Wykonawcy  (Intercor) i Konsultanta (Multiconsult Polska).

Na spotkaniu Wykonawca przedstawił postęp prac projektowych. Omówiono także proponowane rozwiązania projektowe i współpracę m.in. z gestorami sieci w zakresie przebudowy infrastruktury. Poruszono również zagadnienia dotyczące kontynuacji prac geologicznych i geodezyjnych.

Rady Budowy są spotkaniami cyklicznymi i odbywają się raz w miesiącu.