Przejdź do treści

Paski postępu

ETAP PROJEKTOWANIA – 65,00 %
65,00% ok. 65% zaawansowania

Opis prac

Brak prowadzonych robót budowlanych.

Uproszczony postęp prac na odcinku

0km 0.5km 1km 1.5km 2km 2.5km 3km 3.5km 4km 4.5km 5km

Legenda

  • Brak prac

Postępy MOP