Przejdź do treści

17 maja, 2024

W poniedziałek, 13 maja odbyło się kolejne posiedzenie Rady Budowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), Wykonawcy  (Intercor) i Konsultanta (Multiconsult Polska).  

Na spotkaniu Wykonawca poinformował o rozpoczęciu prac nad Projektami Wykonawczymi i Technicznymi oraz specyfikacjami, które będą stanowiły podstawę przy planowaniu realizacji robót. Aktualnie, po złożeniu Projektu Architektoniczno-Budowlanego do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach trwa procedura, która zakończy się wydaniem decyzji ZRiD. Wydanie decyzji umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.