Przejdź do treści

2 kwietnia, 2024

W marcu Wykonawca przygotował ponowną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgodnie z procedurami przyjęte przez wykonawcę rozwiązania projektowe zostaną zweryfikowane pod kątem dostosowania do obowiązujących norm i przepisów o ochronie środowiskowa na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Celem tych działań jest zapewnienie takich warunków realizacji inwestycji, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała w ekosystem, a także wypracowanie rozwiązań i wskazówek, które będą stosowane zarówno w okresie budowy, jak i w czasie eksploatacji trasy.