Przejdź do treści
L.p Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i/lub robót
USŁUGODAWCY
1 Nazwa podmiotu Zakres usług
2 LAFRENTZ POLSKA sp. z o.o. Kompleksowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
3 MICROTRAFFIC Marcin Stachowiak Prace projektowe – projekty organizacji ruchu
4 PROKAN Piotr Siekierkowski Prace projektowe
5 Most – Projekt spólka z o.o. Prace projektowe
6 DACOM sp. z o.o. Prace projektowe
7 SIGMATEL Prace projektowe
8 TELWAY sp. z o.o. Prace projektowe
9 Pracownia Badań Ekologicznych „Natura” Marek Wierzba Prace projektowe
10 Zakład Budowlany „KLIER” inż. Jerzy Klier Prace projektowe
11 GBN PROJEKT sp. z o.o. sp. komandytowa Prace projektowe
12 POLCYN Paweł Lewandowski Prace projektowe
13 GLOBAL EAST s.c. Prace projektowe
14 GTPRO sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji prac geologicznych
15 ECOTRAFFIC sp. z o.o. Prace projektowe
16 ALLINS sp. z o.o. sp. komandytowa Prace projektowe
17 GT Projekt sp. z o.o. Prace projektowe
18 Krzysztof Sobczyk Pracownia Architektury „STREFA-A” Prace projektowe
DOSTAWCY
1 Nazwa podmiotu Zakres dostaw
PODWYKONAWCY
1 Nazwa podmiotu Zakres zadań

Informacje dla wykonawców i podwykonawcówCzytaj więcej