Przejdź do treści

6 lutego, 2024

Zakończyły się prace dotyczące sporządzenia mapy do celów projektowych dla planowanej trasy ekspresowej na odcinku węzeł Kielce Zachód – węzeł Kielce Bocianek. Mapa oprócz rozległego obszaru miasta objęła również m.in. tereny PKP. Pomiary geodezyjne niezbędne do wykonania mapy całego terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja trwały od lutego 2023 r. Sporządzona dokumentacja została przekazana do właściwych ośrodków geodezyjnych w celu weryfikacji. W listopadzie i grudniu ubiegłego roku mapy zostały opatrzone wymaganymi klauzulami urzędowymi przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach i w Lublinie (dla terenów kolejowych). Na podstawie przygotowanych dokumentów będą kontynuowane prace projektowe.