Przejdź do treści

Zamawiający

Skarb Państwa:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce
gov.pl/web/gddkia
Kierownik projektu::
Jacek Bojarowicz
sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Multiconsult Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Zagnańska 84 lok. 4
25-528 Kielce
tel.: 603 048 052
Inżynier Kontraktu:
Przemysław Meller

Wykonawca

GENERALNY WYKONAWCA

Intercor Sp. z o.o.

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

Biuro projektowe

LAFRENTZ POLSKA sp. z o.o.


ul. Kamiennogórska 22
60-179 Poznań

Instytucje zaangażowane w realizację projektu